Fotokala
 Fotofoorum  |  Uus teema  |  Algusesse 
 Otsi

  Otsi:      
          
  Autor    Teema    Sõnumi tekstid (aeglasem)   

 Otsingu vihjed
AND on vaikeväärtus. See tähendab otsing koer kass annab vastuseks kõik sõnumid mis sisaldavad neid sõnu.

JUTUMÄRGID (") lubavad otsida täpseid fraase. See tähendab otsing "koer kass" annab vastuseks sõnumid mis sisaldavad täpselt seda fraasi (koos tühikuga).

MIINUSMÄRK (-) kõrvalab sõnu otsingust. See tähendab otsing koer -kass annab vastuseks sõnimid mis sisaldavad sõna koer ja ei sisalda sõna kass. MIINUST ja JUTUMÄRKE võib kasutada ühes päringus koraga: koer -"kollane kass".

Otsimootor pole tõsitundlik (suur- ja väiketähti ei eristata) ja otsitakse sõnumi päisest, kehast ja autorist.